Jangan takut pada hujan,
Setiap tetesannya adalah wujud kasih sayang Tuhan